הבהרות 

1. החברה - חברת mery lu ח.פ.021475488.

2. האתר - אתר האינטרנט www.merylu.co.il

* דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים, תלוי בדואר ישראל

* דואר שליחים: עד 4 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה

3. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד

4. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המזמינה.

 

כללי

1. הפניה בתקנון בלשון נקבה מכוונת גם למין זכר.

2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים ומוצרים שיוצרו/יובאו ע"י החברה והוא בבעלות בלעדית של החברה ומנוהל על ידה. 

3. לבירורים ושאלות ניתן לפנות לחברה דרך צור הקשר באתר ואנו נצור קשר בהקדם.

4. תקנון זה מהווה את הבסיס החוקי לגלישה להזמנות ולהתקשרות עם האתר. וכפועל יוצא מכך הוא המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה באתר.

5.ביצוע הזמנה באתר כמוה כהצהרה כי הלקוחה, קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה. כמו כן, לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות ולסעיפים בתקנון זה.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתר.

7.בעת ביצוע ההזמנה יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים. במידה וימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח את הגעת המוצרים ליעד המבוקש. אם המוצרים לא יגיעו ליעדם ויוחזרו לחברה יעשה חיוב עבור דמי

טיפול ומשלוח.

8.לאחר הזנת פרטי התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

במידה ואחד מהתנאים הרשומים מטה התקיימו החברה אינה מתחייבת לספק

את המוצרים.

* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש.

* אם בוצע מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר, בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר

* אם נעשה באתר שימוש לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או  לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

* אם הפרטים שהוזנו באתר מזויפים או מוטעים.

* אם הופרו תנאי הסכם זה או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים.

* במידה וקיים חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף מועד התשלום.

9. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין ואינם כוללים דמי משלוח.

10. לחברה הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.

11. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

12. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המתאר את המוצרים והתמונות המוצגות באתר יהיו המדויקות ביותר וישתדלו לתאר את המוצרים בצורה הטובה ביותר. אם זאת יובהר, כי עלולים להופיע, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

13. לחברה הזכות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף הוא המחיר שצוין בעת ביצוע ההזמנה ובזמן מסירת פרטי כרטיס האשראי. במידה ובמהלך תהליך ההזמנה עודכנו המחירים תחויב הלקוחה עפ"י המחירים המעודכנים.

14. בעת ביצוע ההזמנה ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה –היעד האחרון למשלוח שיעודכן בהזמנה יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש
של הלקוחה.

15. הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים והנחות בכל עת ורשאית להחליפם או להפסיקם בכל עת  בלא הודעה מוקדמת.

16. לחברה הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות סל מוצרים שהקניה בו לא הושלמה.
17.סודיות המידע מובטחת ולא יעשה כל שימוש במידע ללא אישור הלקוחה, אלא אם הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. המידע יהיה זמין רק לעובדי האתר וזאת אך ורק על מנת לתת שירות.  אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

18. האתר אינו שומר את פרטי כרטיסי אשראי, כך שבמידה ויהיה צורך בהחזר כספי, תתבקש הלקוחה לספק שוב את פרטי כרטיס האשראי.

19. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח/ה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים.

20. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה.

21. רשת האינסטגרם מהווה כלי עיקרי בה החברה עושה שימוש להפצת המוצרים ושיתוף הלקוחות. כל תיוג של הלקוחות בתגיות #merylu #merylustyle – תחשב כהזמנה לשיתוף התוכן הוויזואלי. גולשת שאינה מעוניינת בשיתוף החומר תשאיר הודעה בצור קשר ואנו נדאג לכך שהחומר לא ישותף.


 


טואול הקמת אתרי אינטרנט